Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 31 2013

watersurface

My.

Oddałem całego siebie dla nas.

Jestem gotów codziennie oddawać całego siebie, aż do samego końca dla nas.

My, szepnij tylko słowo

My, tylko przytul

 

a będzie My.

watersurface
To nic.
Wystarczy słuchać, kochać i obejmować.
— ks. Jan Twardowski "Niewidoma dziewczynka"
Reposted from169cm 169cm vianfading nfading
watersurface
7492 f29d 390
Reposted fromretaliate retaliate

May 19 2013

watersurface
kiedyś się przejmowałam. ostatnio przestałam. 
— polecam, doubleespresso
watersurface
1909 f479 390
Reposted fromretaliate retaliate vialandofmagic landofmagic
watersurface
9551 cb2f 390
Reposted fromursa-major ursa-major vialandofmagic landofmagic
watersurface
0089 b2b2 390
Reposted fromthegirl thegirl vialandofmagic landofmagic
watersurface
9835 b287 390
Reposted fromskinnier skinnier vialandofmagic landofmagic
watersurface

Ostatnie spojrzenie pamięta się najdłużej.

Reposted frommefir mefir vialandofmagic landofmagic
watersurface
7811 7b9e 390
Reposted frommartynkowa martynkowa vialandofmagic landofmagic
watersurface
Właśnie sięgnełam emocjonalnego dna.
Reposted fromMcHarvey McHarvey vialandofmagic landofmagic
watersurface
Napij się herbaty. Herbata rozgrzeje ci ręce i kawałek duszy.
— moja Mama wie wszystko
Reposted frombeautifulwar beautifulwar vialandofmagic landofmagic
watersurface
pora przemeblować sobie psychikę.
Reposted fromthejelly thejelly vialandofmagic landofmagic
watersurface
jak to jest nigdzie nie pasować mała dziewczynko?
Reposted fromCattleya Cattleya vialandofmagic landofmagic
watersurface
watersurface
3561 561f 390
Reposted fromsense sense vialandofmagic landofmagic
watersurface
6454 3c53 390
Reposted fromchorapotwora chorapotwora vialandofmagic landofmagic
watersurface
6481 4e71 390
Reposted fromretaliate retaliate vialandofmagic landofmagic
watersurface
5678 ff8d 390
Reposted fromiamstrong iamstrong vialandofmagic landofmagic
watersurface
4622 de3d 390
Reposted frommopsmopski mopsmopski vialandofmagic landofmagic
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl